نیز نام کتاب در خواستی را مشخص نمایید Memo صادر و در قسمت CCMV برای سفارش کتابها لطفاً مبلغ کتاب و هزینه ارسال را به صورت چک در وجه

مبلغ کتابها و هزینه ارسال

کتاب جفا 12 دلار و هزینه پست 3 دلار           کتاب مکاشفه 25 دلار و هزینه پست 5 دلار              کتاب تفسیر پیدایش 50 دلار 

هزینه پست 7 دلار

ضمناً امکان تهیه دو کتاب جفا و مکاشفه از طریق آمازون فراهم است