را انتخاب کنید Discipleship for Iran گزینه Giving Type  لطفاً جهت پرداخت هدیه از قسمت

خسته خاطر نشوید

 هدف وب سایت محبت مسیح این است که شما را در راه شناخت خدای واحد حقیقی که جلالش در عیسی مسیح به جهان آشکار گردید را یاری دهد.این وب سایت شامل دو قسمت مجزا میباشد. یکی سرودهای روحانی است تا روح و جان شما را تازه سازد و دیگری تفسیرآیه به آیه کتاب مقدس (عهد عتیق) و نیز تفسیر کتاب مکاشفه به یوحنا قرار داده شده تا توسط کلام راستین خداوند نه تنها شما را مجهز کرده بلکه امید پر جلالی را که در عیسی مسیح به همه ایمانداران داده شده را مرتبا یاداوری کرده با تشویق و قوت روح القدس ما را به جلو هدایت نماید.همینطور موعظات بسیاری از عهد جدید در این وب سایت قرار دارد که در نهایت مجموعه بینظیری راکه برای اولین بار به زبان فارسی تهیه شده را در اختیار شما قرار داده تا از ان بهره مند شوید. دعای من برکت روز افزون شما هموطنان عزیزم در شناخت خدای واحد حقیقی که خود را در عیسی مسیح به این جهان اشکار گردانید میباشد                                                      کشیش فیروز

کتاب گویا

برای آندسته از عزیزان که با شنیدن بیشتر برکت می گیرند

تفسیر عهد جدید

برای شناخت بهتری از مسیح چهره دیده خدای نادیده

تفسیر عهد عتیق

از عمقهای کتاب مقدس شما را آگاهی می دهد

درباره ما

آنچه باید بدانید

تعلیمات دیگر

فراگیری از معلمین و اساتید دیگر در مسیحیت

رادیو پرستشی

بیش از هزار سرود پرستی برای رازگاهان شما مهیا شده تا روح شما را در حضور خداوند به وجد درآورد

جلسه روز يكشنبه 09/13/2020 (حکمت خدا در کلام او برای الگوی ما/ کشیش فیروز)

کولسیان ۹:۱-۱۲و از آن جهت ما نیز از روزی که این راشنیدیم، باز نمی ایستیم از دعا کردن برای شما ومسالت نمودن تا از کمال معرفت اراده او در هرحکمت و فهم روحانی پر شوید،تا شما به طریق شایسته خداوند به‌کمال رضامندی رفتارنمایید و در هر عمل نیکو بار آورید و به معرفت کامل خدا نمو کنید،و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوید تا صبر کامل وتحمل را با شادمانی داشته باشید؛و پدر راشکر گزارید که ما را لایق بهره میراث مقدسان درنور گردانیده است.

Posted by ‎کلیسای فارسی زبان کلوری چپل – Pastor Firouz‎ on Sunday, September 13, 2020

هدف و دید ما این است که خبر خوش مسیح را به گوش تمامی دنیا و بخصوص ایران و ممالک فارسی زبان برسانیم

(949) 433-7718

livinggod1@juno.com

24821 Chrisanta Dr Mission Viejo, California